Тел. за връзка – 0899939366

ВиБиЕл Трейд ООД; Булстат – 202036246

https://www.facebook.com/vblbulgaria/ – тук обявяваме всички новости около нас и всички събития, с които сме свързани.