Услуги

На вашето внимание предлагаме следните услуги:

Прочистване и косене на тежки терени и терени с наклон до 55 градуса

 

Прочистване на висока растителност, косене на висока трева с косачка Spider 2SGS:

 

 

Прочистване на терен с косачка Spider 2SGS:

 

 

Изтегляне на товари

 

Демонстрация на лебедка PCW5000:

 

 

Професионална инсталация на косачки роботи от всички марки

 

Инсталация на косачка робот:

 

 

Цените на услугите, които предлагаме варират и зависят от сложноста и обема на задачата.
За повече информация, моля да се свържете са нас: Tel.+359 899939366